بخش های این دوره

اشكالات رایج در رایتینگ تسک ۲

Thesis statement و تمركز بر form

5
(1)

رایتینگ بسیار شخصی (personal) است و شما حتما باید style و صدای (voice) خودتان را داشته باشید و در عین حال به قراردادهای رایج (normal conventions) برای formal essay writing وفادار بمانید. اما چنین قراردادهایی (Conventions) بین كشورهای مختلف انگلیسی زبان خیلی تنوع دارد.

بنابراین، رویكرد (approach) امریكایی و كانادایی با رویكرد انگلستان، استرالیا و نیوزیلند تفاوت می كند. از آنجایی كه IELTS یک آزمون بین المللی (International) است، تمام این رویكردهای (approaches) متفاوت قابل قبول اند. این ایده كمک می كند بسیاری از سوالهایی كه از مدرسان دوره آیلتس میپرسید را خودتان پاسخ دهید. مانند: “كجا باید نظر (opinion) خودم یا “thesis statement” خودم را بنویسم”.

ما حتی الامكان از به كار بردن اصطلاحاتی مانند “thesis statement” در هنگام درس دادن خودداری می كنیم، فقط و فقط برای این كه هیچ كمكی به یاد گرفتن زبان آموز نمی كند. این نوع زبان ممكن است بیشتر به گیجی و سردرگمی بینجامد مگر این كه درک مشتركی میان اكثریت افراد در مورد معنای امثال این اصطلاحات وجود داشته باشد، اما از آنجایی كه خیلی ها در مورد thesis statement از ما سوال می كنند، به نظرمان رسید باید معنای آن را برایتان شفاف بیان كنیم.

Thesis statement چیست؟

چگونه باید به كار برده شود؟ و كجا باید سر و كله اش پیدا شود؟

تعریف Thesis statement در آمریكا و انگلیس متفاوت است، بین موسسه های آكادمیک متفاوت است و حتی بین آدمهای آكادمیک در داخل موسسه ها نیز متفاوت است. وقتی نظر كاندیداهای IELTS را در این مورد بپرسید، ظاهرا اکثر افراد از thesis statement تلقی خیلی محدودی دارند: “جمله ای كه نظر (opinion) شما را مطرح می كند”. راستش را بخواهید، معنی این اصطلاح خیلی فراگیرتر (broader) از این جمله است.

thesis statement جمله ای است كه می تواند برای انجام هر یک از این كارها استفاده شود:

 • بیان (state) اصلی شما (به عبارت دیگر، ایده ای كه شما باید در پاراگراف های body خودتان، آن را ثابت كنید (prove) یا خواننده را به پذیرش آن ترغیب کنید (persuade).
 • كمک به كنترل كردن ایده ها در چهار چوب essay شما.
 • منعكس كردن (reflect) نظر (opinion) یا قضاوت (judgment) خودتان.

ایده های كلیدی:

یک thesis statement می تواند در موارد ذیل به كار رود:

 • بیان ایده اصلی (main idea) یک قطعه نوشتاری (a piece of writing)
 • كمک به كنترل كردن ایده های موجود در رایتینگ شما
 • منعكس كردن (reflect) یک نظر (opinion) یا قضاوت (judgment)

قراردادهای (conventions) مربوط به محل نوشتن thesis statement از كشوری به كشوری دیگر تفاوت می كند.

برای روشن تر كردن این مطلب، thesis statement ما در متن حاضر می تواند چنین جمله ای باشد:

“IELTS test materials that do not accurately reflect the test can interfere with test preparation, and can limit a student’s chance of success in the test.”

این قضاوتی است كه پس از فكر و تامل (deliberation) دقیق به آن رسیده ایم، این جمله همچنین یک controlling idea است كه در سراسر فصل های نوشته حاضر وجود دارد و براساس دانش (knowledge) ما از این آزمون و تجربه شخصی از سر و كله زدن با پرسش های اشخاص در شبكه های اجتماعی بدست آمده است. این یک argument است كه در تمام فصل های این دوره مطرح كرده و سعی كرده ایم ثابت كنیم.

یک thesis statement باید چنین كاركردی (function) داشته باشد. شاید بد نباشد thesis statement خودتان را به عنوان چیزی مشابه overview statement در Task 1 در نظر بگیرید – یعنی گزاره ای كه یک دید كلی (overview) از استدلال و موضع argument and position شما، به دست می دهد.

اگر در حال نوشتن یک پایان نامه (dissertation) به عنوان بخشی از كورس دانشگاهی خود باشید، مدرسان شما توصیه هایی (advice) در مورد چگونگی و جای مناسب نوشتن thesis statement برایتان خواهند داشت. در آمریكا قرارداد (convention) این است كه این گزاره را در مقدمه (introduction) بنویسید، در حالی كه بعضی از مدرسان در انگلستان ترجیح می دهند این گزاره را در انتها ببینند تا نشان داده شود این یک قضاوت انجام گرفته بعد از یک بررسی و آزمون دقیق (careful examination) است. همان طور كه می بینید، هیچ استاندارد واحد بین المللی برای این امر وجود ندارد و به سبک (style) و سلیقه (preference) مربوط می شود.

معلم IELTS شما ممكن است از یک سبک (style) خاص پیروی كند كه هیچ اشكالی هم ندارد، خیلی هم خوب است. چه این سبک، بیان كردن thesis شما در introduction باشد چه در conclusion و چه در هر دوتای آنها. تا آنجایی كه به Task response مربوط می شود، تنها مساله مهم این است كه شما یک argument را ابداع كنید، گسترش دهید (develop) و به یک conclusion روشن و بی ابهام (clear) برسید و موضعتان را در سراسر essay خودتان مشخص كنید – یک thesis statement به تنهایی از پس این همه كار بر نمی آید.

وقتی نوبت به فرم essay شما می رسد، قراردادهایی (convention) كه در تمام كشورهای انگلیسی زبان به كار می رود عبارتند از:

 • با یک introduction شروع كنید كه به اختصار تاپیک را معرفی می كند.
 • 2 یا 3 پاراگراف body بنویسید كه نكات اصلی (main points) را مطرح كنند (present) و توضیح دهند (explain).
 • رایتینگ را با یک conclusion ختم كنید كه نكات اصلی (main points) را خلاصه کرده و موضع شما را نیز مشخص كند.

باید یادآور شویم كه تعداد پاراگراف های مورد نیاز را نمی توان پیش بینی كرد. این عدد فقط به یک چیز بستگی دارد، آنهم به ایده های شما در پاسخ به پرسشی كه در روز امتحان برایتان طرح كرده اند.

ایده های كلیدی:

استراكچر هر essay باید متشكل باشد از :

 • یک مقدمه كه به اختصار، تاپیک را معرفی می كند.
 • 2 یا 3 پاراگراف body كه ایده های اصلی (main ideas) شما را مطرح كنند (present) و توضیح دهند (explain).
 • یک conclusion كه نكته های اصلی شما را خلاصه كند (Summarise) و موضع (position) شما را مشخص (clear) كند.

نكته: تعداد پاراگراف های مورد نیاز به ایده های شما در روز آزمون بستگی دارد.

كسانی كه از guideline های سخت گیرانه پیروی می كنند. مثلا چند ایده، مثال یا جمله باید در هر پاراگراف باشد، یا اینکه كجا باید thesis statements خودتان را بنویسید، معمولا تا حد زیادی در مورد مكانیک (mechanics) رایتینگ فكر می كنند. آنها به كمیت ها (quantities) فكر می كنند نه انتقال ایده ها.

درنتیجه، تقریبا در تمام موارد، نظر (opinion) یا thesis statements هایی كه در introduction می بینیم منعكس كننده argument ها و ایده هایی نیستند كه در پاراگرافهای body به چشم می خورند و در بیشتر مواقع “thesis statements” خلاف آن چیزی را مطرح می كند (presents the opposite) كه پاراگراف های body ادعا می كنند (argue) و بعدا conclusion به صراحت بیان می كند (state).

* در واقع این اشكال رایج در بند 6 (band 6) است *

“often present a relevant position although the conclusions may become unclear+6”  

بنابراین، این گزاره ها (statements) فرم یک “thesis statements” را به خود می گیرند ولی كاركرد (function) آن را از خود نشان نمی دهند. در آیلتس آنچه می نویسید خیلی مهم تر از تعداد جمله ها یا واژه هایی است كه در یک پاراگراف می آورید. این نكته كه Task Response در جدول Band descriptor اول می آید، باید این اهمیت را برایتان به وضوح معلوم كرده باشد.

ایده كلیدی:

در آزمون IELTS، محتوای چیزی كه می نویسید به مراتب مهم تر است از تعداد جمله ها یا واژه هایی كه در یک پاراگراف می آورید.

باز هم تاكید می كنیم، ما كاندیداهایی می بینیم كه توجه چندانی به محتوای آنچه دارند می نویسند نداشته و هدف عمده (main aim) آنها صرفا تمام كردن Task است. مشكل دیگری كه وجود دارد این است كه خیلی ها تمركزشان را برای راضی كردن یا تاثیر مثبت گذاشتن بر ممتحن (examiner) می گذارند. یک كاندیدا اخیرا 4 تا thesis statements برای ما ارسال کرد و پرسید: ممتحن (examiner) از كدام یک بیشتر خوشش می آید؟ این کاندیدا در ادامه به اطلاع ما رساند كه این گزاره ها (statements) براساس توصیه های ناسازگار (conflicting) ارائه شده در یک وب سایت بسیار مشهور IELTS نوشته شده بودند.

تذكر: اگر واقعا فكر می كنید شهرت یک منبع، شاخص بسیار مهمی در قابل اطمینان (reliable) بودن اطلاعات IELTS است، پس جدا توصیه می كنیم در دیدگاه خود تجدید نظرکنید.


thesis statement های مبتنی بر توصیه های پرطرفدار آیلتس (popular IELTS advice)

1. I agree with this view due to the reasons that online learning is inexpensive and can be more convenient than the classroom-based learning.

2. I agree with the view that online learning should be encouraged for two reasons.

3. Two problems have arisen as a result of this; first, it has contributed to the destruction of the natural habitats and has impacted the air quality. However, there are some solutions to counter such issues.

4. There are two major problems related to this; however, there are solutions to tackle them.

آیا می توانید اشكالات زبانی بخش های قرمز رنگ را رفع كنید؟ از یک مدرس IELTS معتبر و با تجربه و یا انگلیسی زبان كمک بگیرید.

 

به این صفحه چه امتیازی می دهید؟

برای امتیاز دادن بر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین امتیازات 5 / 5. تعداد رای دهندگان: 1

تاکنون امتیازی ثبت نشده است! اولین کسی باشید که این صفحه را ارزیابی می کند.

خوشحالیم که این صفحه را مفید دانستید...

در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

متاسفیم که این صفحه برایتان مفید نبود!

نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید.

به نظرتان این صفحه چه کمبودی داشت که برایتان مفید نبود؟