قسمت هفتم آموزش رایگان رایتینگآموزش رایتینگ

چگونه نوشتار خود را در رایتینگ آیلتس کنترل کنیم ؟

قسمت هفتم آموزش رایگان رایتینگ آکادمیک آیلتس راهبردهای یادگیری : چگونه نوشتار خود را کنترل کنیم ؟ در قسمت هفتم آموزش رایگان رایتینگ میخواهیم 3 راهبرد عمومی یادگیری را که زبان آموزان می توانند در…
روابط عمومی
۲۲ تیر ۱۳۹۷
قسمت سوم آموزش رایگان رایتینگآموزش رایتینگ

چطور ویژگی های اصلی رایتینگ آیلتس را شناسایی کنیم؟

قسمت سوم آموزش رایگان رایتینگ آکادمیک آیلتس چگونه میتوانیم ویژگی های اصلی را در رایتینگ تسک 1 آکادمیک شناسایی کنیم؟ در قسمت سوم آموزش رایگان رایتینگ خواهید آموخت ویژگی های اصلی رایتینگ تسک 1 آکادمیک چه…
روابط عمومی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷