درک توصیف مکان‌ها و تشخیص حواس پرتی‌ها در لیسنینگ آیلتس

قسمت ششم آموزش رایگان لیسنینگ آیلتس

در قسمت های قبل آموزش لیسنینگ یاد گرفتید چطور خود را برای پاسخگویی به انواع سوالات چندگزینه‌ای ، کوتاه ، تطبیقی و 3 گزینه‌ای آماده کنید. در این قسمت، درک توصیف مکان‌ها و تشخیص حواس پرتی‌ها در لیسنینگ را یاد خواهید گرفت. اگر در حال حاضر در فضای شلوغی هستید میتوانید این صفحه را ذخیره و در زمان مناسب یادگیری را آغاز کنید. برای شروع از یک هدفون مناسب (استاندارد) و یک قلم، کاغذ استفاده کنید و سپس فایل زیر را دانلود کرده و به ترتیب پخش کنید.

این فایل زیپ شامل صوت تمامی دروس لیسنینگ موجود در سایت است.
دانلود فایل صوتی تمام دروس لیسنینگ

در ادامه تست ها مطرح گردیده است و شما میتوانید قبل از پخش فایل صوتی آنها را مرور کنید. دقت داشته باشید فایل زیپ تمام دروس را شامل می شود و فایل های صوتی هر درس پشت سر هم قرار گرفته اند. تست های این درس مربوط به درک توصیف مکان‌ها و تشخیص حواس پرتی‌ها در لیسنینگ است ، در این درس همچنین نحوه مسیریابی را نیز خواهید آموخت. جهت بررسی درست یا غلط بودن پاسخ هایتان به انتهای صفحه مراجعه کنید.

LEAD-IN

1__ Each picture illustrates a word or phrase used to give directions. Match the pictures with the words in the box.

A common task in the listening test is labelling a map. In order to complete this type of question, it is important that you are familiar with words and phrases for giving directions.

Useful verbs

Useful prepositions of place

Check with a partner. Did you get the same answers?
Can you think of any more useful words for giving directions?

2__ Describe a route you often take to a partner.
To walk to my local shop, I have to turn left outside my house and then turn right onto a main road. I then walk straight ahead until I get to a mini-roundabout…

LABELLING A MAP

UNDERSTANDING THE MAP AND THE QUESTIONS
3__ Study the map. What does it show?

There are three types of map labelling task:
_ You listen and identify where places are on a map by choosing the correct letter.
_ You listen and choose the correct label for places on a map from the list of words provided. There will be more words than you need.
_ You listen and label places on a map by writing up to three words.

TIP 3: [First read the question and try to understand what the map shows and what you have to do. Then study the map carefully and try to predict the type of language you might hear.]
Match the places that appear on the map (the words in the box) with the pictures.

Can you think of any other places or features in a town that might be useful when you are giving someone directions?

4__ Look at the map and find Tanya’s house. Then listen to the phone massage.
Tanya has offered to give Melissa a lift to a concert. Listen to Melissa giving Tanya directions to her house and label the map. Write the correct letter, A-K, next to questions 1 and 2.
Then listen again and find Melissa’s house. Write the correct letter, A-K, next to question 3.
1 Main street ……………         2 Silver street ………………       3 Melissa’s house ………………

TIP 4: [Once you have understood the map, you are in a much better position to complete the listening task. Note that the questions are in the order in which you will hear the answers on the recording.]

5__ Now listen to Melissa’s second message. She wants Tanya to pick up another friend, Sarah, on the way. Listen and label the map. Write the correct letter, A-K, next to questions 4-6.
4 New Road …………        5 Sarah’s house …………        6 Oak Avenue …………

RECOGNISING DISTREACTORS

6__ Read the extracts below from Melissa’s messages, and underline any words and phrases which may distract you from choosing the correct answer.
(Question 1) Then you need to turn left at the traffic lights and then take a sharp right onto Main Street. You can also go straight on here, past the surgery, but I usually drive down Main Street.
(Question 4) Again, you need to turn right onto Maple Avenue, and up to the lights. Instead of turning left here, turn right, with the park on your left.
(Question 5) Drive along New Road until to reach the bridge. Sarah’s house is the second house after the bridge. That’s on the right; there are shops on the left.

You need to listen carefully because in this type of listening task you will often hear ‘distractors’ (information which you think might help you find the answer, but in fact does not).

MAP OF A BUILDING

7__ Listen to Tanya’s message to another friend, arranging to meet before the concert.
Listen to Tanya’s description and label the map. Choose the correct letter A-H and write the answers next to questions 1-4.

In this type of task, you could also be given a map of a building.

MAP OF A PARK

8__ Look at the map with a partner and discuss the different things you can see on the map.

Another type of map you might find in a map – labelling task is a map of a park. The illustration below is a map of an activity camp.

9__ Listen to the manager giving a tour of the activity camp to a group of teenagers.
Label the map with which activity they can do in each place. Use no more than TWO WORDS for each activity.
1 …………………
2 …………………
3 …………………
4 …………………
5 …………………
6 …………………
7 …………………

[EXAM SKILLS]

10__ You will hear someone giving a talk about plans for a new forest centre.
Label the map. Choose the correct letter A-M and write the answers next to questions 1-8.
Pine Woods Centre
1 tickets on sale here ………
2 picnic field ………
3 barbecue area ………
4 Tree Tops Challenge ………
5 playground for young children ………
6 indoor play area ………
7 sheep ………
8 goats ………

دانلود پاسخ سوالات قسمت ششم آموزش لیسنینگ

لطفا حق کپی رایت را رعایت کرده و پاسخ سوالات را تنها جهت استفاده شخصی‌تان دانلود کنید و آن را به اشتراک نگذارید. شما میتوانید صفحه آموزش لیسنینگ را به دوستانتان معرفی کنید تا آنها مستقیما از مطالب بهره مند شوند.

برگرفته از کتاب : Mindset for IELTS – Student’s Book 1
امیدواریم قسمت ششم آموزش رایگان لیسنینگ برای کاربران آیلتسی مفید واقع شده باشد. در این قسمت با درک توصیف مکان‌ها و تشخیص حواس پرتی‌ها در لیسنینگ آشنا شدید. منتظر بخش های بعدی آموزش لیسنینگ باشید.

آموزش اسکیل رایتینگ را از اینجا دنبال کنید

آموزش رایتینگ آیلتس

نظر خود را ثبت کنید