قسمت هفتم آموزش رایگان رایتینگآموزش رایتینگ

چگونه نوشتار خود را در رایتینگ آیلتس کنترل کنیم ؟

قسمت هفتم آموزش رایگان رایتینگ آکادمیک آیلتس راهبردهای یادگیری : چگونه نوشتار خود را کنترل کنیم ؟ در قسمت هفتم آموزش رایگان رایتینگ میخواهیم 3 راهبرد عمومی یادگیری را که زبان آموزان می توانند در…
روابط عمومی
۲۲ تیر ۱۳۹۷
قسمت سوم آموزش رایگان رایتینگآموزش رایتینگ

چطور ویژگی های اصلی رایتینگ آیلتس را شناسایی کنیم؟

قسمت سوم آموزش رایگان رایتینگ آکادمیک آیلتس چگونه میتوانیم ویژگی های اصلی را در رایتینگ تسک 1 آکادمیک شناسایی کنیم؟ در قسمت سوم آموزش رایگان رایتینگ خواهید آموخت ویژگی های اصلی رایتینگ تسک 1 آکادمیک چه…
روابط عمومی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
قسمت اول آموزش رایگان رایتینگ آیلتسآموزش رایتینگ

استفاده از Band descriptors برای افزایش نمره رایتینگ آیلتس

قسمت اول آموزش رایگان رایتینگ آکادمیک آیلتس استفاده از Band Descriptors در آزمون آیلتس در قسمت اول آموزش رایگان رایتینگ خواهید آموخت چطور با استفاده از از Band Descriptors در آزمون آیلتس بهترین نتیجه را در…
روابط عمومی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷