اطلاعات تماس

آدرس:

تهران – سیدخندان – روبروی فرهنگسرای ارسباران

همراه مدیر آموزش:

٦٧ ٧٦ ٦٦٧ ٠٩١٩

شماره ثابت:

٩١ ١٩ ٨٦ ٢٢ ٠٢١

آدرس وب سایت:

ieltsteachers.org

پست الکترونیک:

Info(at)ieltsteachers(.)org