جستجو در سوالات؟
پیام ارسال شد. بستن

این پست آموزشی برای متقاضیان آیلتسی که به دنبال کسب نمره بالای 7 در آیلتس می‌باشند، مناسب است. در این درس نحوه استفاده از تکنیک پاد آرگیومنت برای پاسخگویی به رایتینگ تسک 2 آموزش داده خواهد شد. قبل از مطالعه این درس پیشنهاد می‌کنیم ابتدا دروس قبلی که پیش نیاز است را مطالعه کنید.

زبان پاد آرگیومنت‌ها (counterarguments)

مصالحه و رد کردن (conceding and refuting)

برای اغلب زبان آموزان سوال است که در هنگام پاسخ دادن به پرسش‌های زیر، چگونه یا چه زمانی یک پادآرگیومنت (counterargument) را می توان در رایتینگ وارد کرد.

“To what extent do you agree or disagree?” یا “Do you agree or disagree”

مثال‌های زیر خیلی مختصر و مفید بعضی از روش‌های انجام این کار را به شما نشان خواهند داد.

به آرگیومنت‌ ذیل توجه کنید. چطور به این آرگیومنت پاسخ می‌دهید. پاسخ خود را یادداشت کرده و سپس در ادامه با ما همراه باشید تا نحوه پاسخگویی با کمک تکنیک پاد آرگیومنت را به شما آموزش دهیم.

Some people think it is better to stay in the same job all your working life. To what extent do you agree or disagree?

تذکر

فونت آبی نشان دهنده موضع نویسنده (writer’s position) و فونت قرمز نشان دهنده پادآرگیومنت (counterargument) است.


چگونه از پاد آرگیومنت برای پاسخگویی به سوالات تسک 2 استفاده کنیم؟

اگر کاملا موافق هستید می‌توانید چنین آرگیومنت و پاد آرگیومنتی ارائه دهید:

موضع و آرگیومنت ما I completely agree because staying in the same job is rewarding, and also increases your chance of promotion.
پاد آرگیومنت Some people might say it is boring to stay in the same job.
مصالحه بر سر یک نکته It is true that there is less variety.
رد این نکته However, I believe changing jobs too often can be unsettling and you may actually learn less.

یا می‌توانید به تشخیص خود زودتر درباره پاد آرگیومنت بحث کنید:

پاد آرگیومنت Some people might say it is boring to stay in the same job.
مصالحه بر سر یک نکته It is true that there is less variety.
رد این نکته However, I believe changing jobs too often can be unsettling and you may actually learn less.
موضع و آرگیومنت ما Therefore, I completely agree because staying in the same job is rewarding, and also increases your chance of promotion.

اگر کاملا مخالف هستید می‌توانید آرگیومنت و پاد آرگیومنت خود را به این شیوه ارائه دهید:

موضع و آرگیومنت ما I completely disagree, because staying in the same job means you become bored and lose motivation.
پاد آرگیومنت Some people might say you have a better chance of promotion by staying in the same job.
مصالحه بر سر یک نکته That might be true for some people.
رد این نکته However, this is not true for everyone; many people have to apply for higher positions in a different company.

یا به این شیوه:

پاد آرگیومنت Some people say you have a better chance of promotion by staying in the same job.
مصالحه بر سر یک نقطه That may be true for some people.
رد این نکته However, this is not true for everyone; many people have to apply for higher positions in a different company.
موضع و آرگیومنت ما Therefore, I completely disagree because staying in the same job means you become bored and lose motivation.

اینها تنها تعدادی از روش‌های مدیریت آرگیومنت و پاد آرگیومنت با توجه به نوع سوال هستند. همانطور که در درس قبلی یاد گرفتید، جواب درست یا غلط نداریم. در اینجا صرفا مسئله این است که موضعی برگزینید و سپس آن را به وضوح توضیح دهید که چرا چنین موضعی اتخاذ کرده اید.

ایده کلیدی

اگر دیدگاهی را برای شما مطرح کنند و از شما بپرسند که آیا با آن موافق یا مخالفید، یا تا چه حد موافق یا مخالف آن هستید، بهتر است تنها در مورد یک طرف بحث کنید به شرط آن که مطمئن باشید می‌توانید:

  • تمام بخش های تسک را تحت پوشش قرار دهید.
  • در سرتاسر رایتینگ موضع خود را کاملا مشخص کنید.
  • از تکرار ایده‌های کلیدی مشابه بپرهیزید.

این نکات در مورد دو حالت دیگر هم یعنی وقتی می‌خواهید در پاد آرگیومنت بر سر نکاتی مصالحه و یا آنها را رد کنید نیز صدق می‌کند.

همانطور که پیشتر دیدید، یک پاد آرگیومنت (counterargument) اغلب با مصالحه (concession) بر سر یک (point) آغاز می‌شود. فعل مصالحه (concede) به معنای پذیرفتن (accept) یا اذعان (admit) این نکته است که دیدگاه مخالف نیز ممکن است معتبر (valid) باشد. لُبِ کلام این است که شما می گویید:

“I understand the opposing argument, and it may have some good points, but…”
…من آرگیومنت مخالف را درک می‌کنم و این آرگیومنت ممکن است نکات مثبتی نیز داشته باشد، اما

کلمه ها و عبارت هایی که اغلب برای معرفی چنین ایده ای به کار میروند عبارتند از:

Admittedly…, Some people may argue

پاد آرگیومنت شما نیز آرگیومنت را رد می‌کند و اصولا می گوید: “…but I still do not agree with it” (اما من همچنان با آن موافق نیستم) کلمه ها و عبارت‌های مورد استفاده در رد یک نکته اینها هستند:

Nevertheless, While, Although, Having said that

همانطور که مثال بعدی نشان می‌دهد یک پاد آرگیومنت ممکن است موارد بالا را به شکل‌های مختلفی با هم تلفیق کند. در ادامه نمونه‌ای از یک پاد آرگیومنت را خواهید دید که می‌توانیم از آن برای تقویت آرگیومنت قبلی مان با موضوع “چرا دولت ها باید به افراد بی خانمان کمک کنند” استفاده کنیم:

Many cities have more people than houses. This means that many people do not have anywhere to live, which can put pressure on local charities and homeless shelters. In addition, a lack of accommodation means that house prices and rents remain very high, which shows that housing problems affect everyone in the community. Therefore, it seems clear that the best way to address these problems is through a combination of government aid and extra housing.
Although some people may argue that governments cannot be held responsible when people lose their home, without any state intervention, this situation can often become much worse. Thus, in my view, it is crucial.

به شیوه ما برای معرفی این پاد آرگیومنت (counterargument) دقت کنید. برای آن که کاملا مشخص شود که با این موضع موافق نیستیم، ناچاریم آن را رد کنیم. متوجه شدید در کدام قسمت اینکار انجام شده است؟

در زیر، کلمه‌ها و عبارت‌هایی را که به خواننده کمک می‌کنند خط سیر این پاد آرگیومنت را دنبال کرده و موضع ما را درک کنند، هایلایت شده است. باز هم به نقش گرامر، پیوند دهنده‌ها (connectors) و واژگان به کار رفته (vocabulary) دقت کنید.

Many cities have more people than houses. This means that many people do not have anywhere to live, which can put pressure on local charities and homeless shelters. In addition, a lack of accommodation means that house prices and rents remain very high, which shows that housing problems affect everyone in the community. Therefore, it seems clear that the best way to address these problems is through a combination of government aid and extra housing.
Although some people may argue that governments cannot be held responsible when people lose their home, without any state intervention, this situation can often become much worse. Thus, in my view, it is crucial.

اگر از کلمه‌ها و عبارت‌هایی از این دست به جا و با دقت استفاده شود، نشانه‌های راهنمایی (signposts) بسیار مفیدی برای خواننده خواهند بود. برعکس وقتی این کلمه‌ها به درستی به کار نروند نتیجه کار فقط به سردرگمی بیشتر خواننده منتهی می‌شود.

پاد آرگیومنت‌های زورَکی (attempted counterarguments)

مورد زیر یکی از نمونه‌های رایج پاد آرگیومنت های زورَکی (attempted counterarguments) است که در رایتینگ های نمره 6.5 زیاد دیده می‌شود:

Many cities have more people than houses. This means that people do not have anywhere to live, which can put pressure on local charities and homeless shelters. In addition, a lack of accommodation means that house prices and rents remain very high, which shows that housing problems affect everyone in the community. Therefore, it seems clear that the best way to address these problems is through a combination of government and extra housing.

In contrast, governments cannot be held responsible when people lose their home, they must find a way to help themselves. They can find a job or ask their family for help. Without any state intervention, this situation can often become much worse. Thus, I my view, it is crucial.

اگرچه داوطلب تلاش می‌کند که نشان دهد این دیدگاه در تقابل با نکته‌ی پیش از آن است و آرگیومنت مخالف را ارائه می‌دهد اما مشخص نمی‌کند که به این دیدگاه‌ها معتقد نیست. وقتی می نویسید، “Governments cannot be held responsible when people lose their home; they must find a way to help themselves” (دولت ها نباید مسئول از دست رفتن خانه‌های مردم تلقی شوند؛ آنها باید خودشان راهی برای کمک به خود پیدا کنند) دارید این دیدگاه را به عنوان موضع خودتان مطرح می‌کنید. این کار خواننده را گیج می‌کند چرا که به جای ارائه و رد یک پاد آرگیومنت (counterargument)، دو گمان متضاد (contradictory arguments) را ارائه داده اید.

• Governments cannot be held responsible …people must help themselves.
• Without state intervention, this situation can become worse… thus it is crucial.

نمونه زیر نشان می‌دهد چگونه پاد آرگیومنت باید ساخته شود تا موضع نویسنده در تمام رایتینگ کاملا مشخص باشد:

Many cities have more people than houses. This means that people do not have anywhere to live, which can put pressure on local charities and homeless shelters. In addition, a lack of accommodation means that house prices and rents remain very high, which shows that housing problems affect everyone in the community. Therefore, it seems clear that the best way to address these problems is through a combination of government and extra housing.

Although some people may argue that governments cannot be held responsible when people lose their home, without any state intervention, this situation can often become worse. Thus, in my view, it is crucial.

در این پست به صورت کاملا تخصصی درباره استفاده از تکنیک پاد آرگیومنت در رایتینگ صحبت کردیم، برای عمیق تر شدن و رفع اشکالات موجود در پاد آرگیومنت هایتان حتما پست بعدی را بخوانید.
این پست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

به این صفحه چه امتیازی می دهید؟

برای امتیاز دادن بر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین امتیازات 5 / 5. تعداد رای دهندگان: 1

تاکنون امتیازی ثبت نشده است! اولین کسی باشید که این صفحه را ارزیابی می کند.

خوشحالیم که این صفحه را مفید دانستید...

در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

متاسفیم که این صفحه برایتان مفید نبود!

نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید.

به نظرتان این صفحه چه کمبودی داشت که برایتان مفید نبود؟