کلاس Post IELTS

نوع کلاس : خصوصی
طول هر جلسه : یک ساعت و نیم
تعداد جلسات : براساس تعیین سطح مشخص میشود
محل برگزاری : در محل دفتر IELTS TEACHERS
سرفصل ها : سرفصل های دوره POST IELTS
اساتید : استاد اشراق / استاد شهبازلو

کلاس آمادگی IELTS 

نوع کلاس : خصوصی
طول هر جلسه : یک ساعت و نیم
تعداد جلسات : براساس تعیین سطح مشخص میشود
محل برگزاری : در محل دفتر IELTS TEACHERS
سرفصل ها : سرفصل های دوره آمادگی IELTS
اساتید : استاد اشراق / استاد شهبازلو

کلاس Pre-IELTS

نوع کلاس : خصوصی
طول هر جلسه : یک ساعت و نیم
تعداد جلسات : براساس تعیین سطح مشخص میشود
محل برگزاری : در محل دفتر IELTS TEACHERS
سرفصل ها : سرفصل های دوره PRE-IELTS
اساتید : استاد اشراق / استاد شهبازلو

رزرو تعیین سطح

© تمامی حقوق این وب سایت برای تیم آموزشی IELTS TEACHERS محفوظ می باشد.

۸۲ ۲۴۲ ۲۲۹ ۰۲۱

طراحی ، توسعه و سئو : شیما عظیمی