جستجو در سوالات؟
پیام ارسال شد. بستن

دوره های در حال برگزاری

دوره رایگانی برای کسانی که به دنبال کسب نمره بالای هفت در آزمون آیلتس هستند، راه اندازی کرده‌ ایم. با کلیک روی لینک، دروس اضافه شده به این دوره را مطالعه کنید.

قسمت چهارم آموزش رایگان رایتینگ آکادمیک آیلتس

دید کلی یا نظر اجمالی در رایتینگ تسک 1 آکادمیک ( Overview )

نکاتی برای زبان آموزان

در قسمت چهارم آموزش رایگان رایتینگ خواهید آموخت که از جمله بخش های مهم یک پاسخ موثر به رایتینگ تسک 1 آکادمیک گنجاندن یک دید کلی یا نظر اجمالی است. براساس مواد آماده سازی برای آزمون و توصیف گرهای نمره (Band Descriptors) که برای دانلود قرار داده شده است، میتوان پیامهایی کلیدی برای زبان آموزان استخراج کرد که برخی از آنها در ادامه آمده اند:

(1) زبان آموزان حتما باید هدف از دید کلی ( Overview ) را در پیوند با نوع نگارش مطرح شده در تسک 1 درک کنند. این تکلیف از داوطلبان آزمون میخواهد تا آنچه را “گزارش خلاصه” ( summary report ) می نامیم، بنویسند. بهتر است این گزارش شامل بخش کوچکی باشد که  خواننده در آن مهمترین اطلاعات برگرفته از رایتینگ داده شده را بیابد.

(2) دید کلی ( overview ) چیزی درباره موضوع به ما نمی گوید. این اطلاعات باید در “مقدمه” ( introduction ) ارایه شود یعنی در جایی که نویسنده باید “موضوع” (topic) کانون توجه را به بیان خود بازگو ( paraphrase ) کند.

(3) دید کلی ( Overview ) باید به خواننده خلاصه ای از ویژگی ها / گرایش ها / مقایسه های ( features/ trends / comparisons ) برگرفته از رایتینگ ارایه دهد. برای این که به زبان آموزان در درک این مفهوم کمک کنیم راه های مختلفی وجود دارد.

• میتوانیم از آنان بخواهیم تصور کنند درباره اطلاعات برگرفته از رایتینگ داده شده تنها میتوانند دو یا سه جمله به دیگران بگویند. نخستین جمله، موضوع را توصیف میکند (مقدمه) و یک یا دو جمله دیگر باید اطلاعات کلیدی را که فرد میتواند بیاموزد ارایه دهد (دید کلی).

• سازماندهی بهتر این است که از زبان آموزان بخواهیم به تجزیه و تحلیل های خود از ویژگیهای کلیدی (که هفته پیش درباره آن بحث کردیم) رجوع کنند و در دو جمله این ویژگی های کلیدی را خلاصه کنند.

(4) براساس نظرات کلی که در بالا بیان کردیم، میتوانیم برخی از ویژگی های دید کلی ( Overview ) در رایتینگ تسک 1 آکادمیک را چنین فهرست کنیم :

• از آنجایی که یک دید کلی (Overview) گرایش ها و مقایسه های کلی را به ما ارایه میدهد، معمولا در بردارنده اطلاعات جزیی (تفصیلی) نیست و به ندرت داده های خاص یا اختصاصی را ارایه میدهد. این نوع اطلاعات را معمولا باید در جای دیگری از پاسخ سراغ گرفت.

• یک دید کلی ( Overview ) معمولا از بخشهای نسبتا کوتاه تشکیل شده اما باید دقت کرد که توصیفگرهای نمره آیلتس ( Band Descriptors ) که در دسترس عموم قرار دارند هیچگاه تعداد جملات را مشخص نمی کنند. برای بیشتر موضوعات ، دید کلی ( Overview ) را میتوان در تنها یک جمله ارایه داد ولی در مواردی هم مجبوریم از جمله های بیشتری بهره گیریم (مثلا وقتی درباره 2 یا 3 نمودار که مستقیما با هم در پیوند نیستند بحث می کنیم).

• اگر به توصیفگر نمره آیلتس ( Band Descriptors ) دقت کنید متوجه خواهید شد که محل ارایه دید کلی ( Overview ) در پاسخ را مشخص نمی کند. دید کلی میتواند در بخشهای مختلفی از پاسخ گنجانده شود؛ با این همه برای بسیاری از زبان آموزان شاید بهتر همان باشد که یک جای معمول یا همیشگی در پاسخ برای نوشتن دید کلی ( Overview ) خود داشته باشند. داشتن یک الگو ممکن است تا حد زیادی به آنان کمک کند که نوشتن دید کلی را از یاد نبرند و در عین حال پس از پایان نوشتن آن را کنترل کنند.

و در پایان جهت یادآوری اهمیت یک دید کلی ( Overview ) به زبان آموزان پیشنهاد می کنیم به توصیفی که برای Overview از نمره های 5 تا +7 در Band Descriptors آمده دقت کنند (تنها بر بخش های مشخص Highlight شده متمرکز شوید).

نمره 7

 • تمام الزامات موضوع را برآورده میسازد.
 • قسمت آکادمیک دید کلی واضحی از روندها ( یا گرایشها )، تفاوتها یا مرحله ها به دست می دهد.
 • قسمت جنرال هدف واضحی ارایه میدهد و لحن ( tone ) یکدست ( consistent ) و مناسبی (appropriate) دارد.
 • به وضوح ویژگی های اصلی و نکات مهم فهرست شده را ارایه داده و برجسته می سازد اما میتوان آن را به صورتی کاملتر گسترش داد.

نمره 6

 • به الزامات (خواسته های) موضوع توجه نشان میدهد.
 • قسمت آکادمیک یک دید کلی ارایه می دهد و اطلاعات را به شیوه ای مناسب گزینش میکند.
 • قسمت جنرال هدفی ارایه می دهد که عموما واضح است، ممکن است ناهمخوانی هایی ( inconsistencies ) در لحن مشاهده شود.
 • ویژگی های اصلی و نکات مهم فهرست شده را ارایه میدهد و در حد کفایت برجسته میکند اما جزییات ممکن است بی ربط ، نامناسب یا نادقیق باشند.

نکته : یک دید کلی ارایه شده است گرچه ممکن است به وضوح ویژگی های اصلی را ارایه ندهد (مقوله بندی نکند).

نمره 5

 • به طور کلی به موضوع می پردازد؛ در مواردی قالب (یا فرمت) ممکن است مناسب نباشد.
 • قسمت آکادمیک جزییات را ماشین وار بدون ارایه یک دید کلی واضح بازگو می کند؛ ممکن است داده ای در پشتیبانی از توصیف (یا توصیفات) به چشم نخورد.
 • قسمت جنرال ممکن است هدفی برای نامه ارایه دهد که در مواردی چندان واضح نباشد؛ لحن ممکن است متغیر و در مواردی نا مناسب باشد.
 • ویژگی های کلیدی و نکات مهم فهرست شده را ارایه میدهد اما به صورت ناقص به آنها می پردازد؛ ممکن است به تمرکز بر جزییات گرایش داشته باشد.

نکته : پاسخ فاقد دید کلی است.

نکاتی که برای هریک از توصیفات آورده ایم در حکم تعریف های دقیق نیستند بلکه نشانگر این نکته اند که زبان آموزان حتما باید یک دید کلی را در پاسخ هایشان بگنجانند تا بتوانند به نمره 6+ در Task Achievement دست یابند. اگر پاسخ آنها فاقد دید کلی باشد، ارزیابی TA ممکن است تا نمره 5 نزول کند حتی اگر آنها اطلاعات جزیی زیادی ارایه داده باشند یا با استفاده از داده های موجود در سراسر متن ویژگی های کلیدی را مشخص کرده باشند.

تکلیف قسمت آکادمیک تسک 1 : نگارش دید کلی ( Overview ) بخش دوم

نکاتی برای زبان آموزان 

چنانکه در پست های پیشین متذکر شدیم نوشتن دید کلی ( Overview ) یکی از بخش های ضروری یک پاسخ کارآمد به رایتینگ تسک 1 آکادمیک است. لازم است بدانیم که هرچند راه های بسیار زیادی برای بیان دید کلی ( Overview ) در اختیار داریم، آنجا که با داده های ریاضی سروکار داریم احتمال وقوع تعداد معدودی از الگوها نسبتا زیاد است. برای مشخص کردن برخی از این الگوهای پربسامد، در ادامه داده های گرافیکی را از نظر خواهیم گذراند و در پستهای آتی به سراغ دیگر انواع یادآورهای ( T 1 AC ( prompts خواهیم رفت. برخی از الگوهای معمول در دیدهای کلی ( Overview ) که حتما باید بازشناخته شوند عبارتند از :

 1. روندها (یا گرایش های) قابل مشاهده در زمان ، سطح درآمد یا سن.
 2. تفاوت های مربوط به اندازه داده ها در جاهایی که ممکن است یک روند وجود نداشته باشد.
 3. از موارد بالا رایج تر، ممکن است روندهایی در داده ها و تفاوت هایی میان اندازه ها (بزرگی ها) وجود داشته باشد که حتما باید مشخص شوند.
 4. صرف نظر از این که ویژگی های اختصاصی کدامند، دید کلی ( Overview ) عبارت است از یک خلاصه بسیار مختصر از خصیصه های اصلی داده ها و باید گزاره ای کوتاه متشکل از تنها 1 یا 2 جمله باشد.
 5. یک دید کلی با کیفیت باید تصویری جامع از کل داده ها ارایه دهد. این به آن معناست که هرگاه دو منبع داده در پرسش داشته باشیم، دید کلی ویژگی های اصلی هر دو را مشخص خواهد کرد.
 6. اطلاعات مهم مندرج در توصیفگرهای عمومی نمرات آزمون را در ارتباط با دید کلی ( Overview ) به یاد آورید :

نمره 7 : دید کلی واضحی از روندها (گرایشها) ، تفاوتها یا مرحله های اصلی ارایه می دهد.
نمره 6 : یک دید کلی با گزینش مناسب اطلاعات ارایه میدهد.
نمره 5 : دید کلی واضحی نداریم.

تکلیف : نگارش دید کلی

فعالیت هایی که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد امکان تمرین عملی نگارش دید کلی برای انواع گوناگون داده های مرتبط با گراف های خطی و میله ای را فراهم می سازد، اگرچه این ایده ها به نوع داده هایی که مورد بررسی قرار می گیرند کاری ندارند. در ادامه چندین مثال با درجه های پیچیدگی متفاوت ارایه خواهد شد.

زبان آموزان باید داده ها را تجزیه و تحلیل کنند و ویژگی های کلیدی را که این داده ها نمایش میدهند، مشخص و سپس یک خلاصه بسیار کوتاه یک یا دو جمله ای تهیه کنند.

مثال 1 : نگارش دید کلی – روندها (یا گرایش های) زمانی

قسمت چهارم آموزش رایگان رایتینگ

مثال 2 : نگارش دید کلی – روندها (یا گرایش های) زمان

قسمت چهارم آموزش رایگان رایتینگ

مثال 3 : نگارش دید کلی – روندها (یا گرایش های) زمان و سطح درآمد

قسمت چهارم آموزش رایگان رایتینگ

مثال 4 : نگارش دید کلی – روندها (یا گرایش های) زمان و گروه سنی

قسمت چهارم آموزش رایگان رایتینگ

مثال 5 : نگارش دید کلی – روندها (یا گرایش های) دوگانه ؛ روندهای سطح تحصیلات و گروه سنی

قسمت چهارم آموزش رایگان رایتینگ

پاسخ های پیشنهادی ( Recommended Answers )

مثال 1 : یک نمونه دید کلی ( Overview ) برای این تکلیف میتواند چنین باشد :

“In brief, although road accident death rates rose initially, they subsequently plunged to significantly lower levels from 2003 to the end of the period which is shown, dropping the numbers far below the starting levels in 1999.”

نکته : “which is shown” را میتوان با عبارت مفعولی “shown” جایگزین کرد.

مثال 2 : یک نمونه دید کلی ( Overview ) برای این تکلیف میتواند چنین باشد :

“In brief, while the percentage of people reading about the environment rose significantly in Australia over the period shown, this activity fell significantly in the UK and remained fairly steady in the USA.”

یک دید کلی ( Overview ) بهتر ممکن است تا حدی از محبوبیت نسبی این فعالیت در کشورهای مختلف حکایت کند :

“In brief, although the popularity of reading about the environment began at approximately the same level in all three countries, over the period shown it rose significantly in Australia while falling significantly in the UK and remaining relatively steady in the USA.”

 

مثال 3 : یک نمونه دید کلی ( Overview ) برای این تکلیف می تواند مانند جمله زیر باشد :

“In brief, a clear upward trend is apparent for all income levels although by far the most significant increase occurred for people in the highest income group.

مثال 4 : یک دید کلی نمونه برای این تکلیف می تواند از این قرار باشد :

“In brief, the data reveals that internet use soared within each age group although internet use with increasing age witnessed a substantial decline.”

مثال 5 : یک نمونه دید کلی برای این تکلیف می تواند اینگونه باشد:

“In brief, a dramatic increase in the percentage of people who exercise was witnessed with increasing education level and was sustained across all age groups. The data also reveals that the percentage of people who exercised decreased with age group across all education levels although it was greatest for the group with the lowest education level.

در قسمت چهارم آموزش رایگان رایتینگ که در ادامه ۳ قسمت قبلی منتشر میشود، به اسکیل رایتینگ آیلتس پرداخته شده و با ذکر مثال و تمرین های مختلف ، یادگیری را برای مدرسین و زبان آموزان آسان خواهد کرد.

مدرس دوره : دکتر امیر اشراق
امیدواریم قسمت چهارم آموزش رایگان رایتینگ برای کاربران آیلتسی مفید واقع شده باشد. منتظر بخش های بعدی آموزش رایتینگ باشید.

دوره های رایگان

جدیدترین دوره های رایگان آیلتس در پلتفرم جدید وب سایت در دسترس است. میتوانید آموزش رایگان رایتینگ تسک ۱ و رایتینگ تسک ۲ را در آنجا دنبال کنید.

به این صفحه چه امتیازی می دهید؟

برای امتیاز دادن بر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین امتیازات 5 / 5. تعداد رای دهندگان: 1

تاکنون امتیازی ثبت نشده است! اولین کسی باشید که این صفحه را ارزیابی می کند.

خوشحالیم که این صفحه را مفید دانستید...

در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

متاسفیم که این صفحه برایتان مفید نبود!

نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید.

به نظرتان این صفحه چه کمبودی داشت که برایتان مفید نبود؟